Aktuality

OptoLab na FEKT je součástí 50leté historie přenosu po optickém vlákně

V letošním roce si odborný svět připomíná 50 let od prvních přenosů s využitím optického vlákna. Výročí odkazuje k roku 1970, kdy si Charles Kuen Kao a George Hockham nechali patentovat optické vlákno pro přenos informace. O pouhých deset let později vznikl na elektrofakultě brněnské techniky obor Optoelektronika v telekomunikacích, který byl prvním svého druhu v republice. Byl u toho i Miloslav Filka, nestor oboru, který dnes stojí v čele skupiny OptoLab na Ústavu telekomunikací FEKT.

Celý článek je publikován na https://www.fekt.vut.cz/o_fakulte/aktualita/203105.

 

50 let přenosu po optickém vlákně

V letošním roce to je 50 let, co se datuje uskutečnění prvních přenosů s využitím optického vlákna, tedy v roce 1970 – kdy byl aplikován vynález vědců.

Celý článek je publikován v čsopisu NEXT GENERATION TELEKOMUNIKACE
více strána 35 – 44 https://telmag.cz/wp-content/uploads/NGT-2020-02.pdf

 

 

 

15. ROČNÍK ODBORNÉHO SEMINÁŘE ZAMĚŘENÉHO NA OPTICKÉ PŘÍSTUPOVÉ SÍTĚ
Seminář Sítě FTTx v roce 2020 & Mistrovství světa v mikrotrubičkování

Termín: 26. – 27. 3. 2020

  • Aktuální odborné informace z problematiky optických přístupových sítí FTTx
  • Možnost setkat se s řadou expertů a kolegů z oboru
  • Možnost základní diagnostiky vašeho měřáku zdarma – Přineste si vlastní měřák! Nutné nahlásit předem na email: support@profiber.eu
  • V rámci AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ®

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM SEMINÁŘE FTTx v roce 2020 K DISPOZICI ZDE.

Registrace možná do naplnění kapacity.
Účast na diskusním a společenském večeru je podmíněna registrací na seminář.
Poplatek je nevratný a není možné jej hradit na místě.

Registrace a více informací na https://www.profiber.eu/cz/Skoleni-a-akce/detail/70_421#detail

 

Seminář Sítě FTTx v roce 2018 a Mistrovství světa v mikrotrubičkováníMiloslava Filka a kol. OPTOELEKTRONIKA PRO TELEKOMUNIKACE A INFORMATIKU

 

 

Přichází k Vám druhé, rozšířené a doplněné vyprodané vydání knihy Optoelektronika pro telekomunikace a informatiku. Optika, optické přenosy stále něco tajemné, nové – ale není tomu tak. Optika je stará, i když v počátcích to bylo něco nepochopitelného, přenos dat a informací po skleněném vlákně.

Kniha čtenáři objasňuje problematiku optoelektroniky od základů, ale i čtenáře se znalostí problematiky zde jistě najde nové informace k problematice měření parametrů a zpracování výsledků, základy optických vláknových senzorů aj.

Knihu je možné objednat u pana profesora Filky (filka@feec.vutbr.cz, +420 54114 6922) nebo https://www.profiber.eu/eshop/cz/prislusenstvi/literatura/optoelektronika-pro-telekomunikace-a-informatiku/.

 

Optické vlákno nejen jako přenosové médium

 

Optické vlákno jako přenosové médium slouží již desítky let. Je nenahraditelnou součástí páteřních spojů a rozvoj sítí FTTx nelze zastavit. Výzkum v oblasti zabývající se přenosem dat běží již mnoho let. Technologie jsou na špičkové úrovni a neustále se rozvíjí, ale nové možnosti využití vlákna jako senzoru se začíná naplno využívat až v posledních letech.

Více v strana 29 NGT-2018-04

  

Distributed Fiber-Optic Sensor for Detection and Localization of Acoustic Vibrations

Snímací systém využívá standardní optické vlákno jako distribuovaný senzor pro detekci a lokalizaci mechanických vibrací, které jsou zobrazeny. Vibrace mohou být způsobeny různými vnějšími vlivy, jedná se především o pohyb osob, aut, vlaků případně dalších objektů které produkují mechanické vibrace. V naší laboratoři jsme navrhli snímací systém založený na fázovém OTDR, které využívá extrémně úzký laser a zesilovač EDFA.

Celý článek

 

Rok světla – Celá planeta vzdává od ledna hold světlu a světelným technologiím

Vývoj a měření brněnské akademické optické sítě - 1.část

Organizace spojených národů a UNESCO vyhlásily rok 2015 za Mezinárodní rok světla a technologií založených na světle. Stalo se tak po celosvětové iniciativě vědeckých, kulturních a vzdělávacích institucí, neziskových organizací a sdružení, ale i technologických platoforem a komerčních subjektů. Světlo se zkrátka svými paprsky dotýká všech a k jeho oslavám se teď chystá celá planeta. Od prvních pojednání o optice uplynulo neuvěřitelných 1000 let, od revoluční teorie relativy 100 a od vynálezu optických vláken zase 50.

Vývoj a měření brněnské akademické optické sítě - 1.část

Svět očima optika
Kulturní komise RMČ Brno – Řečkovice a Mokrá Hora Vás srdečně zve na výstavu fotografií Prof. RNDr. Pavla Tománka, CSc.. Svět očima optika (v rámci Mezinárodního roku světla 2015). Místo: Zasedací síň radnice v Brně – Řečkovicích, Palackého náměstí11. Termín 9. – 18. ledna 2015. Vernisáž se koná v pátek 9. ledna 2015 v 17.00 hod. Výstavu uvede prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. Tyto fotografie vzniky v letech 1983 – 2013 v rámci přednáškových pobytů a světových vědeckých konferencí, kterých se prof Tománek zúčastnil.

Vývoj a měření brněnské akademické optické sítě - 1.část

Vývoj a měření brněnské akademické optické sítě – 1.část
Optická síť se začala budovat v roce 1993 ve spolupráci Vysokého učení technického a Masarykovy univerzity v Brně pod názvem Brněnská akademická počítačová síť BAPS. V první etapě výstavby byly zvoleny závěsné kabely vedené po střechách domů. Vybráno bylo gradientní optické vlákno 62,5/125 μm. Optické kabely byly samonosné, bez metalického tahového prvku a obsahovaly 8 vláken. V celé síti byla využita síťová technologie Ethernet s přenosovou rychlostí 10 Mb/s. Druhá etapa výstavby optické sítě byla zahájena na přelomu let 1995 a 1996…

Vývoj a měření brněnské akademické optické sítě - 2.část

Vývoj a měření brněnské akademické optické sítě – 2.část
Optická síť se začala budovat v roce 1993 ve spolupráci Vysokého učení technického a Masarykovy univerzity v Brně pod názvem Brněnská akademická počítačová síť BAPS. V první etapě výstavby byly zvoleny závěsné kabely vedené po střechách domů. Vybráno bylo gradientní optické vlákno 62,5/125 μm. Optické kabely byly samonosné, bez metalického tahového prvku a obsahovaly 8 vláken. V celé síti byla využita síťová technologie Ethernet s přenosovou rychlostí 10 Mb/s. Druhá etapa výstavby optické sítě byla zahájena na přelomu let 1995 a 1996…

Trendy optických přenosů

 Trendy optických přenosů
V dnešní době jsou pro dálkové datové přenosy využívány výhradně optické kabely. K tomu přispěl vývoj v oblasti výroby optických vláken s nízkým vložným útlumem v širokém spektru vlnových délek a vývoj polovodičových laserů a detektorů počátkem roku 1980. Od roku 1990 přichází vláknové erbiem dopované zesilovače (Erbium Doped Fiber Amplifier, EDFA) umožňující přenos na delší vzdálenosti. Další zvyšování přenosové kapacity umožňují systémy multiplexování s vlnovým dělením (Wavelength Division Multiplexing, WDM). V posledních letech se optická vlákna začala rozšiřovat i do přístupových sítí a dostávají se až ke koncovému uživateli.