Ing. Adrián Tomašov

Svůj titul Ing. získal v roce 2020 na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií na VUT v Brně. Nyní je studentem 4-letého doktorského studijního programu Elektrotechnika a komunikační technologie, obotu Teleinformatika na VUT v Brně.

E-mail: xtomas32@stud.feec.vutbr.cz