Ing. František Urban

Ing. František Urban

Svůj titul Ing. získal v roce 2014 na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií na VUT v Brně. Nyní je studentem 4-letého doktorského studijního programu Elektrotechnika a komunikační technologie, obotu Teleinformatika na VUT v Brně. Zabývá se prvky s podélnými fotonickými strukturami v optických vláknech.

E-mail: xurban29@stud.feec.vutbr.cz

Telefon: +420 54114 6967

Místnost: SE5.125 (Technická 12, Brno 61600)

Publikace:

  • SOMER, J.; URBAN, F.; ČUČKA, M.; URBAN, F.; SZENDIUCH, I. Sensors based on longitudinal fiber Bragg gratings. In 39th International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE). IEEE Conference proceedings. 2016. s. 472-475. ISBN: 978-1-5090-1389- 0. ISSN: 2161-2064.
  • KOČÍ, L.; ELIÁŠ, J.; URBAN, F.; ŠIFTA, R.; URBAN, F. Fiber Bragg Gratings in Tapered Optical Fiber. In 28 th Conference and Exhibition on OPTICAL COMMUNICATIONS 2016. 1. Prague, Czech Republic: Zeithamlová Milena Ing., Agentura Action M, Vršovická 68, 101 00 Praha 10, Czech Republic, 2016. s. 18-21. ISBN: 978-80-86742-45- 8.
  • SOMER, J.; URBAN, F.; URBAN, F.; SZENDIUCH, I. Optical pressure sensors in LTCC technology. Abstracts Proceedings, International flash conference IMAPS – Czech and Slovak chapter. 2015. s. 41-42. ISBN: 978-80-214-5270- 1.
  • HELÁN, R.; URBAN, F.; MIKEL, B.; URBAN, F. Preparation and measurement of TFBG based vibration sensor. In II International Conference on Applications of Optics and Photonics. Aveiro, Portugal: 2014. s. 75-75. ISBN: 978-989-98032-6- 8.
  • URBAN, F.; URBAN, F. Optimization of the Tilted Fibre Bragg Gratings for the Fibre Accelerometric Sensor. Journal of Computer and Communications, 2014, roč. 2, č. 7, s. 36-41. ISSN: 2327- 5219.