prof. Ing. Miloslav Filka, CSc.

prof. Ing. Miloslav Filka, CSc.

Absolvoval FE VUT v roce 1968 v oboru Sdělovací technika po vedeních. V roce 1978 obhájil kandidátskou disertační práci a v roce 1981, na základě habilitace byl jmenován docentem pro obor Telekomunikace. V roce 2010 byl jmenován profesorem. V rámci vědecké činnosti se zabývá problematikou nových metod přenosu a optickou komunikací. Je garantem a vyučuje předměty „Přenosová média“ a „Optické sítě“. Působil a přednášel na universitách v Káhiře, Mexiku a Santiagu da Cuba. Je autorem a spoluautorem více jak 400 publikací. Je členem IEEE Communications Society, členem SEI a členem Komise pro fotoniku.

E-mail: filka@feec.vutbr.cz

Telefon: +420 54114 6992

Místnost: SC7.50 (Technická 12, Brno 61600)

Projekty:

 • Výzkum elektronických komunikačních a informačních systémů , zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
 • Laboratorní úlohy v laboratoři Přenosových médií a optiky – inovace, zahájení: 01.02.2011, ukončení: 31.12.2011
 • Výzkum elektronických komunikačních systémů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
 • Inovace laboratorních úloh v laboratoři Přenosových médií a optiky, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
 • Výzkum komunikačních systémů a sítí, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
 • Inovace laboratorních úloh v laboratoři Přenosových médií, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
 • Měření chromaticke a polarizační vidové disperze a její začlenění do výuky, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2007
 • Inovace laboratorní výuky v předmětu Přenosová média , zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2007
 • Inovace studijních předmětů komunikačních systémů, zahájení: 10.04.2003, ukončení: 31.12.2003
 • Inovace studijních programů předmětů optického přenosu, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2002
 • Inovace studijních programů předmětů multimediálních sítí – F1, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2001

Publikace:

 • KOČÍ, L.; MÜNSTER, P.; HORVÁTH, T.; ČUČKA, M.; FILKA, M. The influence of digital modulations on 320 Gbit/ s OTDM. Journal of Communications Software and Systems, 2016, roč. 11, č. 4, s. 187-191. ISSN: 1845-6421.
 • ČUČKA,M.; MÜNSTER, P.; KOČÍ, L.; HORVÁTH, T.; FILKA, M.; VOJTĚCH, J. Transmission of high power sensor system and DWDM data system in one optical fiber. Journal of Communications Software and Systems, 2016, roč. 12, č. 4, s. 190-194. ISSN: 1845-6421.
 • HORVÁTH, T.; MÜNSTER, P.; FILKA, M.; DUBRAVEC, L. A Novel Rogue ONU Detection Algorithm for GPON Networks. Optica Applicata, 2016, roč. 46, č. 4, s. 190-210. ISSN: 0078-5466.
 • MOTÚZ, R.; MÜNSTER, P.; FILKA, M. PMD Study & Measurement – Fixed Analyzer Method. Journal of Communications Software and Systems, 2016, roč. 11, č. 4, s. 199-203. ISSN: 1845-6421.
 • ŠIFTA, R.; MÜNSTER, P.; SYSEL, P.; HORVÁTH, T.; NOVOTNÝ, V.; KRAJSA, O.; FILKA, M. DISTRIBUTED FIBER-OPTIC SENSOR FOR DETECTION AND LOCALIZATION DISTRIBUTED FIBER- OPTIC SENSOR FOR DETECTION AND LOCALIZATION OF ACOUSTIC VIBRATIONS. METROL MEAS SYST, 2015, roč. 22, č. 1, s. 111-118. ISSN: 0860- 8229.
 • ŠIFTA, R.; MÜNSTER, P.; KRAJSA, O.; FILKA, M. Simulation of bidirectional traffic in WDM- PON networks. Przeglad Elektrotechniczny, 2014, roč. 90, č. 1, s. 95-100. ISSN: 0033- 2097.
 • FILKA, M. Optické sítě v telekomunikacích – praktická cvičení. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 1-80. ISBN: 978-80-214-4898- 8.
 • FILKA, M. Transmission media for Telecommunication. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 1-132. ISBN: 978-80-214-4899- 5.
 • ČUČKA, M.; FILKA, M. Vyhledávání optických kabelů za pomoci elektronických značek a GPS systému. International Workshop wRTT 2014. 2014. s. 17-23. ISBN: 978-80-01-05539- 7.
 • MÜNSTER, P.; ŠIFTA, R.; HORVÁTH, T.; NOVOTNÝ, V.; FILKA, M. Polarization mode dispersion in NG- PON. In Fourth Forum of Young Researchers. In the framework of International Forum Education Quality – 2014. 1. Izhevsk, Russia: Publishing House, 2014. s. 364-367. ISBN: 978-5-7526-0649- 6.
 • NOVOTNÝ, V.; SYSEL, P.; ŠIFTA, R.; MÜNSTER, P.; HORVÁTH, T.; FILKA, M. Distributed fiber-optic sensor system based on phase- sensitive OTDR. In OPTICAL COMMUNICATIONS 2014. Praha: Agentura Action M, 2014. s. 20-23. ISBN: 978-80-86742-39- 7.
 • FILKA, M. Optické sítě v telekomunikacích. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 1-114. ISBN: 978-80-214-4900- 8.
 • ŠIFTA, R.; MÜNSTER, P.; NOVOTNÝ, V.; KOVÁČ, F.; FILKA, M. Reproducibility and Accuracy of CD / PMD Dispersion Measurements. In OPTICAL COMMUNICATIONS 2013. Praha: Agentura Action M, 2013. s. 8-12. ISBN: 978-80-86742-37- 3.
 • FILKA, M.; ŠIFTA, R.; MÜNSTER, P. Simulace optických tras. Sdělovací technika, 2013, roč. 2013, č. 3, s. 18-21. ISSN: 0036- 9942.
 • MÜNSTER, P.; ŠIFTA, R.; TEJKAL, V.; FILKA, M. The influence of binary modulations in OTDM. Communications, 2013, roč. 15, č. 2a/ 2013, s. 155-159. ISSN: 1335- 4205.
 • ŠIFTA, R.; MÜNSTER, P.; FILKA, M. Optická přístupová síť EPON a její měření distribuční sítě. Elektrorevue – Internetový časopis (https://www.elektrorevue.cz), 2013, roč. 2013, č. 11, s. 1-8. ISSN: 1213- 1539.
 • FILKA, M. Optické sítě v telekomunikacích. Brno: VUT, 2013. s. 1-132.
 • FILKA, M. Optické sítě v telekomunikacích – praktická cvičení. Brno: VUT, 2013. s. 1-80.
 • FILKA, M. Transmission media for Telecommunication. Brno: VUT, 2013. s. 1-133.
 • MOTÚZ, R.; FILKA, M.; ŠIFTA, R. Chromatická a polarizačná módová disperzia v optických sieťach. Elektrorevue – Internetový časopis (https://www.elektrorevue.cz), 2013, roč. 15, č. 5, s. 326-332. ISSN: 1213- 1539.
 • FILKA, M.; HORNÍČEK, L. Optická síť FTTH. Elektrorevue – Internetový časopis (https://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 20125, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1213- 1539.
 • FILKA, M.; DOSTÁL, O.; REICHERT, P.; ŠPORIK, J. Vývoj a měření brněnské akademické optické sítě. Sdělovací technika, 2012, roč. 2012, č. 2, s. 26-28. ISSN: 0036- 9942.
 • FILKA, M.; ŠPORIK, J.; REICHERT, P.; DOSTÁL, O. Vývoj a měření brněnské akademické optické sítě – druhá část. Sdělovací technika, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 2-4. ISSN: 0036- 9942.
 • FILKA, M.; KYSELÁK, M. Design of industrial optical network. In New information and multimedia technologies NIMT 2012. Brno: NIMT, 2012. s. 51-54. ISBN: 978-80-214-4546- 8.
 • ŠIFTA, R.; MÜNSTER, P.; FILKA, M. Design and simulation of WDM networks in optSim and optiSystem. In Research in Telecommunication Technologies. Žilina: University of Žilina, 2012. s. 175-180. ISBN: 978-80-554-0569- 8.
 • ŠIFTA, R.; FILKA, M. Pasivní optická síť EPON na VUT. Telekomunikace, 2012, roč. XLIX, č. 4/ 2012, s. 19-22. ISSN: 0040- 2591.
 • MÜNSTER, P.; ŠIFTA, R.; TEJKAL, V.; FILKA, M. The Influence of Binary Modulations in OTDM Networks. In Research in Telecommunication Technologies. Žilina: University of Žilina, 2012. s. 193-196. ISBN: 978-80-554-0569- 8.
 • TEJKAL, V.; ŠPORIK, J.; FILKA, M. Implementation of passive optical network in the laboratory. In Research in Telecommunication Technologies. Žilina: University of Žilina, 2012. s. 181-184. ISBN: 978-80-554-0569- 8.
 • GRENAR, M.; KŘEPELKA, V.; FILKA, M. Introduction into Converging Telecom Clouds II. New Information and Multimedia Technologies – NIMT 2011. 1. Brno: VUT FEKT, 2012. s. 59-62. ISBN: 978-80-214-4126- 2.
 • ŠIFTA, R.; ŤUPA, M.; FILKA, M. Testing of EtherSam in passive optical network EPON. In NEW INFORMATION AND MULTIMEDIA TECHNOLOGIES – NIMT 2012. 2012. s. 41-46. ISBN: 978-80-214-4546- 8.
 • REICHERT, P.; ŠIFTA, R.; FILKA, M. Nová generace pasivních optických sítí WDM- PON. Sdělovací technika, 2012, roč. 2012, č. 9, s. 5-7. ISSN: 0036- 9942.
 • FILKA, M.; TEJKAL, V.; MÜNSTER, P.; ŠIFTA, R. Trendy optických přenosů. Sdělovací technika, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 5-9. ISSN: 0036- 9942.
 • REICHERT, P.; ŠIFTA, R.; FILKA, M.; ŠPORIK, J.; KRAJSA, O. New generations of passive optical networks. In Third forum of young researchers. 1. Izhevsk: 2012. s. 425-432. ISBN: 978-5-7526-0531- 4.
 • FILKA, M. Přenosová média. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. ISBN: 978-80-214-4444- 7.
 • ŠPORIK, J.; FILKA, M. Photonic Crystal Fibers. In 2011 6th International Conference on Teleinformatics. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, 2011. s. 93-97. ISBN: 978-80-214-4231- 3.
 • ŠIFTA, R.; LÁTAL, J.; FILKA, M. Comparison of the simulation model with real measurement on fiber optic network WDM-PON. In NEW INFORMATION AND MULTIMEDIA TECHNOLOGIES NIMT – 2011. 2011. s. 73-78. ISBN: 978-80-214-4241- 2.
 • TEJKAL, V.; HENRY, H.; FILKA, M.; ŠPORIK, J.; REICHERT, P. Possibilities of using amplifiers in bidirectional optical networks. Elektrorevue – Internetový časopis (https://www.elektrorevue.cz), 2011, roč. 2011, č. 2, s. 6-11. ISSN: 1213- 1539.
 • MUNSTER, P., TEJKAL, V.; FILKA, M. Switches for FTTx networks with IPTV – verify the functionality of multicast. In 34th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2011). 2011. s. 64-68. ISBN: 978-1-4577-1409- 2.
 • TEJKAL, V.; FILKA, M.; ŠPORIK, J.; REICHERT, P.; MÜNSTER, P. The influence of binary modulations in passive optical network based on WDM. In 34th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2011). 2011. s. 141-144. ISBN: 978-1-4577-1409- 2.
 • FILKA, M.; NĚMEC, F. Optical wireless trasmission in laboratory. Brno: VUT, 2011. s. 79-81. ISBN: 978-80-214-4241- 2.
 • ŠPORIK, J.; FILKA, M.; TEJKAL, V.; REICHERT, P. Principle of photonic crystal fibers. Elektrorevue – Internetový časopis (https://www.elektrorevue.cz), 2011, roč. 2011 (2), č. 2, s. 12-16. ISSN: 1213- 1539.
 • TEJKAL, V.; FILKA, M.; ŠPORIK, J. PON laboratory network with optical amplifiers. In NEW INFORMATION AND MULTIMEDIA TECHNOLOGIES NIMT – 2011. 2011. s. 93-96. ISBN: 978-80-214-4241- 2.
 • ŠPORIK, J.; ŠIFTA, R.; FILKA, M. POF – POLYMER OPTICAL FIBERS – APPLICATIONS. In NEW INFORMATION AND MULTIMEDIA TECHNOLOGIES NIMT – 2011. 2011. s. 89-92. ISBN: 978-80-214-4241- 2.
 • GRENAR, M.; KŘEPELKA, V.; FILKA, M. Introduction into Converging Telecom Clouds. New Information and Multimedia Technologies – NIMT 2011. 1. Brno: VUT FEKT, 2011. s. 98-101. ISBN: 978-80-214-4126- 2.
 • TEJKAL, V.; HENRY, H.; FILKA, M. Semiconductor Optical Amplifiers used in Passive Optical Networks. In 6th International Conference on Teleinformatics – ICT 2011. 1. 2011. s. 78-82. ISBN: 978-80-214-4231- 3.
 • NAGY, L.; URAMOVÁ, J.; FILKA, M.; ŠPORIK, J.; VYCHODIL, P. Analysis of VoD Service in the IP Multimedia Subsystem using Open Source Platforms. In New Information and Multimedia Technologies – NIMT 2011. Brno: 2011. s. 11-14. ISBN: 978-80-214-4241- 2.
 • ŠIFTA, R.; FILKA, M. Simulace a měření vlnových multiplexů pro pasivní optické sítě. Elektrorevue – Internetový časopis (https://www.elektrorevue.cz), 2011, roč. 2011, č. 27, s. 1-12. ISSN: 1213- 1539.

Další publikace