Produkty

Modul zobrazení Brillouinova frekvenčního posunu pro OptSim

Vzhledem k tomu, že OptSim je simulační software pro optické telekomunikační sítě, neumožňuje zobrazení Brillouinova frekvenčního posunu. Tento frekvenční posun je nutno znát, chtěli bychom vytvořit charakteristiku optického záření včetně vlivu Brillouinova rozptylu. Vytvořený modul umožňuje zpracovat data v prostředí MATLAB a následně je ve vhodné formě opět přivést do softwaru OptSim. Lze tak zobrazit Brillouinovu frekvenci v závislosti na změně indexu prostředí.

 

Přípravek na makroohyby optických vláken

Přípravek slouží k testování optických vláken na makroohyby. Aktuálně obsahuje cívky s poloměry ohybu 10 mm, 7,5 mm a 5 mm a vlákna G.652D, G.655 a G.657A, přičemž každé vlákno má délku cca 100 m a na špulce jsou vždy namotány 3 závity vlákna.

Modul generátoru Millerova kódu pro OptSim

Aplikace OptSim v. 5.2 nabízí základní kódy pro kódování přenášené bitové sekvence. Obsažené linkové kódy jsou: NRZ, RZ a Manchaster. Kódování pomocí Millerova kódu hraje významnou roli v sítích s vyššími přenosovými rychlostmi, zejména dle specifikace NG-PON2, kde rychlosti dosahují od 40 do 160 Gb/s. Výhodou Delay modulace, jak je jinak nazýván Millerův kód, je eliminace stejnosměrné složky.