Dohledový subsystém distribuovaného měřicího systému

Autoři: Milan Bartl, Vít Novotný, Radko Krkoš

K dohledování a obecnému ovládání a konfiguraci distribuovaného měřicího systému bylo v rámci projektu vytvořeno rozhraní ve formě webové aplikace, které tyto základní úlohy umožňuje realizovat. Primární úlohou je načítání prvotně zpracovaných dat z databázového systému, jejich korelace pro několik měřicích subsystémů a prezentace ve vhodné formě pro kvalifikovanou obsluhu. Geograficky rozložené události jsou v reálném čase zobrazeny na mapě se základní klasifikací. V případě potřeby dohledový subsystém umožňuje také zobrazení detailních parametrů jednotlivých událostí a také zpřístupňuje původní náměrová data k dalšímu zpracování expertními nástroji.

Pro jednání o licenci kontaktujte: doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D.