Dvoukanálový zdroj pro SLED

Autoři: Petr Münster, Martin Pitrun, Tomáš Horváth, Petr Dejdar

Obvod je schopen dodávat proud až do 200 mA, díky pouzdru SOT-223 snese trvalou výkonovou ztrátu i přes 1 W a výstupní proud se jednoduše nastavuje pomocí dvou externích rezistorů. LT3092 však sám o sobě nedokáže zajistit hladký náběh a vypnutí proudu do SLED, ani její nadproudovou a přepěťovou ochranu. Spínání proudu do SLED přitom není vhodné provádět mechanickými spínači, protože jejich kontakty zakmitávají. V kombinaci se zdrojem proudu by tak mohlo dojít ke vzniku krátkodobých přepětí. Proto bylo nutné zdroj doplnit o pomocné obvody, které zajistí definované zapnutí a vypnutí SLED, a to i při neočekávaných stavech (zejména nestabilitě napájecího napětí). Zapojení těchto obvodů pro jednu SLED diodu je blokově znázorněno na obrázku níže.

2018-09-28_081459

 

 

Ohledně zakoupení funkčního vzoru kontaktujte: Ing. Petra Münstera, Ph.D.