Generátor optických měřicích pulzů pro měření optických tras

Funkční vzorek vzniklý ve spolupráci se společností Optokon, a.s. je zařízení pro generování výkonových úzkospektrálních optických pulzů s danou šířkou, výkonem a s daným opakovacím kmitočtem pro měření jednovidových optických tras a využití připojeného jednovidového vlákna jako senzoru mechanických vibrací.

Generátor optických měřicích pulzů pro měření optických tras