Generátor reportů k náměrům optických tras

Autoři: Michaj Jurčík, Tomáš Horváth, Petr Münster, Radim Šifta

Licence:

This software is licensed as closed source software under exclusive legal right of the copyright holder. The software is free for personal use only. For more information about the license, please contact:

Technology Transfer Office
Brno University of Technology

E-mail: info@tt.vutbr.cz

https://www.vutbr.cz/utt

Popis:

SOftware usnadňuje práci při vytváření finálního protokolu pro náměry dané trasy. Není zapotřebí, aby pověřná osoba neustále vypisovala úvodní stránky protokolu, ale může využít této aplikace.

Při prvním spuštění aplikace dojde k výběru metodiky měření (obr. 1).

Po výběru metodiky pověřená osoba vypíše jednotlivá pole (viz obr. 2).

Po vyplnění všech polí je zapotřebí zavolat překlad, aby došlo k vygenerování souboru s příponou PDF.

Ukázkový výstup aplikace.

Odkaz ke stažení programu v1.0