GUI pro senzorické systémy na bázi fázového OTDR

Autoři: Petr Dejdar, Petr Münster, Tomáš Horváth, Martin Pitrun

Celý program (čelní panel je na obrázku níže) je koncipován tak, že jako první po spuštění proběhne detekce EDFA modulů. V případě detekování některého z modulů dojde k přiřazení modulu ke komunikačnímu portu. Dále je mimo podprogramy funkce, která zastavuje nečinné karty. V této funkci jsou použity globální proměnné, které lze volat i z podprogramů. Tato funkce ověřuje, která karta je aktivní a pouze na této kartě běží program, ostatní karty se zastaví. Jakmile dojde k přepnutí na jinou kartu, logika programu okamžitě zastaví činnost neaktivní kartě a aktivuje kartu, kterou zvolil uživatel. Program je rozdělen na dvě hlavní části. Část Main, která načítá binární data a zobrazuje je v grafech. Dále část Settings, která slouží k nastavování komponent systému.

2018-09-28_072706

Pro jednání o licenci kontaktujte: Ing. Petra Münstera, Ph.D.