Modul generátoru Millerova kódu pro OptSim

Autoři: Radek Fujdiak, Tomáš Horváth, Jiří Mišurec, Radim Šifta, Petr Münster

Licence:

This software is licensed as closed source software under exclusive legal right of the copyright holder. The software is free for personal use only. For more information about the license, please contact:

Technology Transfer Office
Brno University of Technology

E-mail: info@tt.vutbr.cz

https://www.vutbr.cz/utt

Popis

Aplikace OptSim v. 5.2 nabízí základní kódy pro kódování přenášené bitové sekvence. Obsažené linkové kódy jsou: NRZ, RZ a Manchaster. Kódování pomocí Millerova kódu hraje významnou roli v sítích s vyššími přenosovými rychlostmi, zejména dle specifikace NG-PON2, kde rychlosti dosahují od 40 do 160 Gb/s. Výhodou Delay modulace, jak je jinak nazýván Millerův kód, je eliminace stejnosměrné složky.

OptSim

OptSim je specializovaný software vyvinutý společností Synopsys verze 5.2, určený k návrhu a simulaci optických sítí. Simulační program OptSim 5.2 nabízí bohaté možnosti k simulaci různých technologií. Aplikace umožňuje simulovat optické sítě s DWDM, CWDM, OTDM, CATV, FTTx metody a další. Návrh optické sítě v programu OptSim umožňuje exemplárně prověřit navrženou optickou síť před její výstavbou. Rovněž umožní demonstrativní připojení optických měřicích přístrojů a zobrazení jejich výsledků: chybovost BER, diagram oka, proměnlivost zpoždění, otevřenost oka, mezisymbolovou interferenci, výkonové úrovně, optické spektrum, elektrické spektrum a další.

Vlastní simulace

Absence Millerova kódu v simulačním programu OptSim v. 5.2 vedla k vytvoření souboru .m, který obsahuje zdrojový kód v jazyce Matlab. Tento zdrojový kód bylo následně zapotřebí upravit a implementovat do tzv. CCM bloku, jenž je navržen v programu OptSim pro spolupráci s Matlabem.

 Základní zapojení

Následující obrázek zobrazuje základní zapojení navrženého bloku. Model sestává z bloků, které jsou nezbytné k vytvoření, kódování a odeslání bitové sekvence v požadované přenosové rychlosti.

 

Návrh simuluje kódování posloupnosti pomocí Millerova kódu. Elektrický osciloskop, jehož název je převzat z aplikace OptSim, slouží zejména k zobrazení elektrického spektra a diagramu oka za kodérem.

Blok CCM

Tento blok tvoří základní odlišnost od implementovaných bloků v prostředí OptSim. Blok sám o sobě není schopen prakticky ničeho, je nezbytné načíst soubor *.m, který obsahuje instrukce z prostředí Matlab. Základním nedostatkem tohoto bloku je absence veškerých varovných a chybových upozornění, jak jsou uživatelé zvyklí z prostředí Matlab.

Jestliže zdrojový kód obsahuje chybu, mohou nastat následující varianty:

–         za blokem CCM se objeví přesná kopie vstupu,

–         za blokem CCM se nepřenese vůbec nic.

Proto je blok následován měřicím přístrojem, pomocí kterého uživatelé mohou ověřit správnost svého nastavení.

 

Výstupy simulací

Výstupy simulací tvoří zejména diagramy oka, elektrické spektra přenášených signálu a histogramy, které vycházejí z kódování Millerovým kódem. Výsledky mohou být použity pro porovnání s dosavadními metodami kódování, případně jejich kombinací.

download v1.0