Modul pro správu distribuovaného akustického senzoru

Autoři: Vít Novotný, Milan Bartl, Radko Krkoš, Petr Münster, Radim Šifta

Ve spolupráci se společností OPTOKON, a.s. byl vyvinut funkčně uzavřený modul, který realizuje základní funkce pro specializaci měřicího systému jako distribuovaného akustického senzoru na principu fázového OTDR. Součástí jsou funkce jako inicializace a správa jednotlivých částí specializovaného distribuovaného akustického senzoru, testování funkčnosti jednotlivých částí měřicího systému, řízení systému jako celku a předávání specifických úloh dalším specializovaným součástem výsledného systému, což je řešeno zasíláním zpráv těmto součástem v definovaném formátu. Funkčně se jedná o autonomní modul, kdy není řešena samotná komunikace s obslužnou databází ani nízko-úrovňové ovládání speciálních programových nebo hardwarových součástí, neboť se očekává že tyto úlohy jsou delegovány na vyšší univerzální systém.

Pro jednání o licenci kontaktujte: doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D.