Plánovač měření pro EXFO FTB-5700

Program “Plánovač měření pro EXFO FTB-5700” vychází z bakalářské práce “NÁVRH A REALIZACE PROGRAMU PRO MĚŘICÍ PŘÍSTROJ EXFO FTB-5700”. Program umožňuje automatické ovládání měřicího programu přístroje EXFO FTB 200. Platforma FTB 200 s modulem FTB 5700 obsahuje program výrobce pro měření chromatické a polarizační vidové disperze v optickém vlákně. Defaultní program výrobce přístroje neumožňuje automatické ovládání, a tedy neobsahuje plánovač měření. Plánovač měření je vhodný pokud je na jedné trase potřeba provést sérii měření v předem určených časových intervalech.

FTB_scheduler_main

Nastavení automatizovaného ovládání je velice snadné a intuitivní. Před začátkem měření je třeba v levém sloupci vybrat celkovou dobu měření a v pravém sloupci čas opakování dílčích měření. Při spuštění programu jsou standardně vybrané první možnosti z časové nabídky měření. U programu nelze vybrat nelogické časy měření (celkovou dobu měření menší než čas opakování). V každém sloupci jsou vždy aktivní pouze prvky, které jsou vhodnou kombinací k vybranému prvku v druhém sloupci. Program dále obsahuje hlavní nabídku s nápovědou k měření. Nakonec měření spustíme tlačítkem START, čímž se hlavní měřící program přepne do popředí a spustí se automatizované měření.

FTB_scheduler_csv

Z každého HTML souboru se vypisuje do CSV souboru datum, čas a naměřené výsledky. V HTML souboru se vyhledávají určité jedinečné řetězce a následně se vkládají do CSV souboru. Funkce pro vytvoření CSV souboru rozpoznává typ měření disperze (CD, PMD, obě najednou) a podle typu pojmenovává výsledný soubor s výsledky. Na obrázku výše je zkrácený výpis pro vypisování datu měření do CSV souboru.

Pro zalsání DEMO verze prosím využijte kontakt munster@feec.vutbr.cz.