Přípravek na makroohyby optických vláken

Autoři: Petr Münster, Radim Šifta

Popis

Přípravek sloužící k měření závislosti útlumu optického jednovidového vlákna na poloměru ohybu. Jsou použita optická vlákna typu G.652D, G.657A a G.655. Poloměry ohybů jsou 5, 7 a 10 mm. Délka jednotlivých vláken uvnitř přípravku je 100 m a na špulce jsou vždy namotány 3 závity vlákna. Nákres přípravku je zobrazena na Obr. 1 (zapojení jednotlivých portů je zobrazeno v Tab.1).

Dostupné k nahlédnutí: v laboratoři Přenosových medií SC5.52