Software pro vizualizaci komunikace mezi jednotkami OLT
a ONU v sítích XG-PON

Autoři: Michaj Jurčík, Tomáš Horváth, Petr Münster, Milan Čučka

Licence:

This software is licensed as closed source software under exclusive legal right of the copyright holder. The software is free for personal use only. For more information about the license, please contact:

Technology Transfer Office
Brno University of Technology

E-mail: info@tt.vutbr.cz

https://www.vutbr.cz/utt

Popis:

Pasivní optické sítě jsou v dnešní době rozvíjející se přenosové médium. Bohužel jejich přenosové rychlosti jsou nedostačující. Proto nastupuje XG-PON standard, který je schopen přenášet data rychlostí až 10 Gbit/s.

Dosavadní simulační programy (OptSim, VPI Photonics a OptiWave) se zabývají simulací pouze fyzické vrstvy. O vyšších vrstvách nemají prakticky žádné informace. V reálné sítí se musí vždy mezi sebou OLT (Optical Line Termination) a ONU (Optical Network Unit) „domluvit“, aby byla možná komunikace.

Cílem programu je přiblížení a vizualizace funkční části vyšších vrstev a princip navázání spojení mezi jednotkami OLT a ONU.

Program pracuje plně v souladu s doporučením ITU-T G.987.3.

Odkaz ke stažení programu v1.0