Projekty

Projekty schválené k roku 2017:

  • Detekce bezpečnostních hrozeb na aktivních prvcích kritických infrastruktur, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2020
  • Inteligentní technické textilie pro zvýšení bezpečnosti kritických infrastruktur, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2020

Projekty schválené k roku 2015:

  • VI20152020045, Detekce Ohrožení Bezpečnosti Infrastruktur, zahájení: 01.09.2015, ukončení: 31.08.2020

Projekty schválené k roku 2014:

  • Výzkum elektronických komunikačních a informačních systémů , zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016

Projekty schválené k roku 2012

  • 2334 – F1 a VUT FEKT: Filka – Nové optické technologie v laboratoři Přenosových médií a optiky
  • 2535 – G1 a a VUT FEKT: Tejkal – Zavedení problematiky měření pasivních optických sítí do výuky předmětu Optické sítě
  • 2542 – G1 a a VUT FEKT: Münster – Zavedení moderních přenosových medií do předmětu Přenosová media
  • FR TI4/696 – OPTOKON Co., Ltd., spol. s r.o. a VUT FEKT: Filka, Münster: Lokalizace a klasifikace vibrací pomocí rozprostřeného optovláknového senzoru na velké vzdálenosti
  • FR TI4/580 – OPTOKON Co., Ltd., spol. s r.o. a VUT FEKT: Filka, Münster: Hybridní telefonní ústředna s přímým napojením na optickou síť