640 Gbaud NRZ-OOK data signal generation and 1.19 Tbit/s PDM-NRZ- OOK field trial transmission

Autoři: HU, H.; MÜNSTER, P.; PALUSHANI, E.; GALILI, M.; MULVAD, H.C.H.; JEPPESEN, P.; OXENLOWE, L.

Ukážeme zkušební přenos 640-Gbaud NRZ signálu generovaného RZ-to-NRZ konverzí fázově koherentního RZ-OTDM signálu. To je použito v 1.19-Tbit/s PDM-NRZ-OOK přenosu s chybovostí BER< 3.8×10-3 pro všech 128 pulsů.