The influence of binary modulations in OTDM

Autoři:  MÜNSTER, P.; ŠIFTA, R.; TEJKAL, V.; FILKA, M.

V článku byl navžen simulační model využivající různé binární modulace v optických sítích založených na optickém časovém multiplexu (OTDM). OTDM je v optických sítích využíván pro vysokorychlostní generování dat v sítích bod-bod. Disperze a nelianearity optických vláken můžou způsobit poruchy přenosu, které ovlivňují propustnost přenosového systému a maximální dosažitelnou vzdálenost. Z8kladní modulační formáty RZ a NRZ s novými modulačními formáty CRZ CSRZ byly testovány v navrženém simulačním OTDM modelu.