Telekomunikační den 2015

Telekomunikační dentitle

A–odborná sekce – od 11.30.

11.30        *     Zahájení malé výstavy nových technologií firem

12.45        *     Prezentace firem

Program odborné části Telekomunikačního dne:

 • Prezentace aktivit „OPTOLABU“, UTKO FEKT VUT Brno
  • Prof. Ing. Miloslav Filka, CSc., Ing. Petr Münster, Ph.D., Ing. Radim Šifta,            Ing. Tomáš Horváth, Ing. Milan Čučka, Ing. František Urban
  • Prezentace aktivit OPTOlabu
 •  Senzor mechanických vibrací s využitím optických vláken
  • Doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. – UTKO FEKT VUT Brno
 • Optický senzor s podélnou strukturou
  •  Ing. František Urban, CSc., ředitel NETWORK GROUP, s.r.o.

Diskuze účastníků, firem, vystavovatelů, učitelů, doktorandů a studentů FEKT VUT, včetně dalších zájemců širokého oboru telekomunikací a teleinformatiky.

Místo konání: poslední čtvrtek v květnu, tj. 28.5.2015                                         v kongresových saloncích –  restaurace „U KOTELNY“, Herčíkova 3,             Brno – Královo Pole,  poblíž – Technické muzeum Brno, od 11.30. hod.

Telekomunikační den 1 Telekomunikační den 2

 

 

______________________________________________________________