Ing. Milan Čučka

Ing. Milan Čučka

Svůj titul Ing. získal v roce 2014 na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií na VUT v Brně. Nyní je studentem 4-letého doktorského studijního programu Elektrotechnika a komunikační technologie, obotu Teleinformatika na VUT v Brně. Zabývá se distribuovanými optovláknovými systémy.

E-mail: xcucka00@stud.feec.vutbr.cz

Telefon: +420 54114 6967

Místnost: SE5.125 (Technická 12, Brno 61600)

Publikace:

  • KOČÍ, L.; MÜNSTER, P.; HORVÁTH, T.; ČUČKA, M.; FILKA, M. The influence of digital modulations on 320 Gbit/ s OTDM. Journal of Communications Software and Systems, 2016, roč. 11, č. 4, s. 187-191. ISSN: 1845-6421.
  • SOMER, J.; URBAN, F.; ČUČKA, M.; URBAN, F.; SZENDIUCH, I. Sensors based on longitudinal fiber Bragg gratings. In 39th International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE). IEEE Conference proceedings. 2016. s. 472-475. ISBN: 978-1-5090-1389- 0. ISSN: 2161-2064.
  • HORVÁTH, T.; FUJDIAK, R.; ČUČKA, M.; MIŠUREC, J.; DAŇKOVÁ, M. Comparison of Bit Error Rate of Line Codes in NG- PON2. International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems, 2016, roč. 5, č. 2, s. 95-100. ISSN: 1805-5443.
  • ČUČKA,M.; MÜNSTER, P.; KOČÍ, L.; HORVÁTH, T.; FILKA, M.; VOJTĚCH, J. Transmission of high power sensor system and DWDM data system in one optical fiber. Journal of Communications Software and Systems, 2016, roč. 12, č. 4, s. 190-194. ISSN: 1845-6421.
  • ČUČKA, M. Pulse generator for Φ- OTDR in VPIphotonics. In Proceedings of the 22st Conference STUDENT EEICT 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2016. s. 591-595. ISBN: 978-80-214-5350- 0.
  • ČUČKA, M.; FILKA, M. Vyhledávání optických kabelů za pomoci elektronických značek a GPS systému. International Workshop wRTT 2014. 2014. s. 17-23. ISBN: 978-80-01-05539- 7.
  • HORVÁTH, T.; FUJDIAK, R.; ČUČKA, M.; MIŠUREC, J. Using Miller s Code in NG- PON2 Networks. Elektrorevue – Internetový časopis (https://www.elektrorevue.cz), 2014, roč. 5, č. 2, s. 20-25. ISSN: 1213- 1539.

Produkty:

  • JURČÍK, M.; HORVÁTH, T.; MÜNSTER, P.; ČUČKA, M.: Software; Software pro vizualizaci komunikace mezi jednotkami OLT, Software pro vizualizaci komunikace mezi jednotkami OLT a ONU v sítích XG- PON. https://www.optolab.utko.feec.vutbr. cz. URL: https://optolab.utko.fekt.vut.cz/?page_id= 305. (software)
    https://optolab.utko.fekt.vut.cz/?page_id=305, počet stažení: 1.