GUI pro vyhodnocení seismické činnosti pomocí optických vláknových senzorů

Autoři: Martin Pitrun, Petr Münster, Petr Dejdar, Tomáš Horváth

Měření seismické činnosti představuje sadu náměrů, které je nezbytné zpracovat. Jako ideální nástroj se jeví nástroj MATLAB, prootže disponuje řadou nadefinovaných filtrů. V MATLABu lze všechny filtry vyjádřit jako jednotlivé funkce. Volání těchto funkcí
je pak realizováno pomocí konzole, kde jsou uživatelem voleny vstupní parametry
a požadovaný výstup. Takto nastavená procedura je sice funkční, avšak velmi
zdlouhavá, jelikož volání jednotlivých funkcí zabere značné množství času, a taktéž
vyžaduje jistou znalost programového prostředí MATLAB. Z uvedených důvodů
bylo navrženo intuitivní grafické uživatelské rozhraní (GUI), které je zobrazeno na
obrázku níže.

2018-09-28_075600

Pro jednání o licenci kontaktujte: Ing. Petra Münstera, Ph.D.