Modul přístupu k databázi

Autoři: Milan Bartl, Petr Sysel, Vít Novotný, Radko Krkoš

Jedná se o knihovnu funkcí a další nadstavbu zabezpečující pro měřící systém komunikaci s databázovým systémem pro načítání konfigurace specifické pro daný měřicí systém, parametrů zpracování naměřených dat a ukládání zpracovaných výsledků měření nebo celých původních dat náměrů pro externí zpracování. Rozhraní k jednotlivým tabulkám v relačním databázovém systému je specializované pro konkrétní použití, reflektuje strukturu databáze. Modul přístupu k databázi vznikl ve spolupráci se společností OPTOKON, a.s.

Pro jednání o licenci kontaktujte: doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D.