Software pro návrh metropolitních sítí

Autoři: Michal Jurčík, Tomáš Horváth, Petr Münster, Ondřej Krajsa

Licence:

This software is licensed as closed source software under exclusive legal right of the copyright holder. The software is free for personal use only. For more information about the license, please contact:

Technology Transfer Office
Brno University of Technology

E-mail: info@tt.vutbr.cz

https://www.vutbr.cz/utt

Popis

vzhledem k vzrůstajícím požadavkům na velikost přenosové rychlosti a doplňkové služby dostupné pro uživatele, dochází stále více k výstavbám nových sítí založených na optických vláknech, případně kombinaci optické vlákno a kroucená dvojlinka. Vlastní realizaci by měl vždy předcházet návrh sítě. Software umožňuje navrhnout vlastní topologii sítě a vyhodnotit jednotlivé trasy, jestli splňují útlumovou bilanci navržené sítě. Na Obr. 1 lze vidět základní návrhové prostředí, ve kterém lze do mapového podkladu zakreslovat jednotlivé trasy.

download software