Představení

Stránky skupiny laboratoře optických sítí ústavu Telekomunikací FEKT VUT v Brně.

Výzkum skupiny je zaměřen na možnosti nasazení pasivních optických sítí. V laboratoři byly softwarově testovány různé modulační formáty a jejich vliv na přenos optického signálu jednak v pasivních optických sítích s přenosem založeným na časovém dělelní (TDM-PON), tak i v pasivních optických sítích založených na vlnovém dělení (WDM-PON). Pro TDM-PON bylo simulacemi ověřeno, že nižší chybovosti by mohlo být dosaženo změnou modulačního formátu, WDM-PON dosahují nejnižší chybovosti při současně používaném formátu NRZ. Další výzkum probíhal v oblasti optických zesilovačů vhodných pro PON s obousměrným přenosem s cílem prodlužování přenosové vzdálenosti. Jako nejvhodnější se jeví polovodičové zesilovače SOA, které umožňují zesilování v obou směrech, ale jejich úzká spektrální charakteristika nedovoluje použití v TDM-PON. Z toho důvodu je nutné používat samotné zesilovače pro každý směr přenosu. Výhodou polovodičových zesilovačů v porovnání s vláknovými zesilovači je jejich cena a velikost, takže nemusí být instalovány pouze v rozvodných, ale i jako průběžné zesilovače.

Studenti mají zkušenosti s prací na zahraničních projektech:

  • ve Francii, na škole ESIGELEC, výzkum v oblasti polovodičových zesilovačů v pasivních optických sítích.
  • v Dánsku, na škole DTU, výzkum v oblasti vysokorychlostních optických komunikacích