Laserový den na VUT v Brně – 2014

Akce pořádaná Fyzikálním ústav AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Ústavem telekomunikací VUT v Brně. Akce proběhla na půdě VUT v Brně 15. prosince 2014.
Smyslem Laserových dnů je seznámit VŠ studenty s problematikou laserových technologií a jejich aplikacemi v praxi, a to jak formou krátkých seminářů, tak několika interaktivních demonstrací různých fyzikálních jevů.

Videozáznam přednášek:
Úvodní přednáška k laserovému dni
Zkrocené světlo – základy laseru
Ultraintenzivní lasery
Aplikace laserů v průmyslu, lékařství, výzkumu
Tajemství krátkovlnného záření
Mezioborové aplikace laserem generovaného záření a částic
Laser Mégajoule